015 214 31 41

Nizeing Speelautomaten

Eerlijk spel

Een kansspelautomaat in de horeca moet een eerlijk spel geven, waarbij de speler niet misleid mag worden.
En, terecht! Dit is in Nederland WETTELIJK geregeld. Naast de maximale inzet van 20 eurocent per spel (zie Keuring en vergunning) en de maximaal te winnen jackpot van 40 euro (binnenkort 60 euro), worden er in de wet aan een kansspelautomaat allerlei spel-technische eisen gesteld.
Om een voorbeeld te geven:
Ieder symbool op de rol in een rollenmachine moet evenredig vaak "voor" komen.
Als er op een rol in een rollenmachine bijvoorbeeld in totaal 20 symbolen staan waarvan er 2 een "BAR" zijn moet de kans dat een BAR "voor" komt te staan dus 2 op de 20 zijn, oftewel 10%.
Dit betekent dus ook dat bij een automaat waarin naast elkaar 3 rollen met elk 2 BAR-symbolen zitten de kans op de winnende combinatie BAR - BAR - BAR (de Jackpot) dan precies 1 op de 1000 is! **

Het BAR symbool komt dus niet zo vaak voor tijdens het spelen en de speler kan daar uit afleiden dat de kans dat hij de Jackpot wint niet zo groot is.
(maar er zijn tegelijkertijd natuurlijk ook andere winnende fruitcombinaties mogelijk die prijzen geven en het spel daardoor aantrekkelijk maken, wettelijk minimaal 60%, in de praktijk bijna 80%)

Geen misleiding

De automaat mag nu niet expres onevenredig veel niet-prijsgevende BAR symbolen
(BAR - APPEL - BAR of KERS - BAR - BAR etc.) "geven" en daardoor bij de speler de verwachting wekken dat, gezien de grote hoeveelheid schijnbaar toevallige BAR symbolen die hij steeds krijgt, de kans op BAR - BAR - BAR groter is dan 1 op de 1000!
(Dit dus in tegenstelling tot het resultaat bij bepaalde krasloten waarbij de speler teleurstellend STEEDS "net geen" prijs heeft.)

Ook mag de automaat bij het laatste spel de speler niet verleiden tot verder spelen door hem nu net bij dat laatste spel expres een bijna-prijs in het vooruitzicht te stellen!

Spelinformatiesysteem

De wetgeving op speelautomaten wordt steeds verder verfijnd, met het doel de speler te beschermen. In 1995 werd het onder andere verplicht om de speler na afloop van een aantal spelen via een display te informeren over zijn totale speeltijd en spelresultaat.
Ook werd het onmogelijk om door de start-knop ingedrukt te houden verder te blijven spelen. Voor ieder te spelen spel moet de startknop minimaal 1 x ingedrukt en 1 x losgelaten worden. Zodat ieder spel door de speler "bewust" gespeeld wordt.
Ook mochten er na afloop van het spel (na enige tijd) geen lampjes meer knipperen op de automaat om te voorkomen dat een cafébezoeker daardoor ongewild in de verleiding komt geld in de machine te werpen.

Niet in combinatie met kroket !

Bruine café's die naast bier en jenever ook nog een kroket verkopen mogen als gevolg van de interpretatie van de Wet door sommige rechters geen kansspelautomaat meer plaatsen.
Hoe zit dat? Door de mogelijkheid te verschaffen in dit cafe een kroket te bestellen zou er immers een "zelfstandige stroom" bezoekers op gang kunnen komen die puur en alleen voor die kroket het café bezoekt, begrijpt u wel? Tijdens het bestellen en/of nuttigen van deze kroket zou deze stroom bezoekers wellicht "ongewild geconfronteerd" worden met de zich niet noodzakelijkerwijs in dezelfde ruimte bevindende kansspelautomaat! En dat kan nooit de bedoeling zijn van de uiterst zorgvuldig tot stand gekomen regelgeving voor speelautomaten in de Horeca. Begrijpt u het nog?


** = Als de kans op een Jackpot 1 op de 1000 is, is de kans bij ieder gespeeld spel om op minimaal 1 van de 3 rollen een BAR symbool te krijgen slechts 27,1%! (dit getal is uit te rekenen)
Met andere woorden: de kans op een jackpot is klein, en dat merkt de speler ook doordat er tijdens het spelen op de automaat maar weinig BAR symbolen "vallen".