015 214 31 41

Nizeing Speelautomaten

Keuring en vergunning

In 1986 werd door de Tweede Kamer de Wet op de Kansspelen aangepast. Deze wet regelt onder andere de plaatsing van flipperkasten, videospelen en kansspelautomaten. Door een verandering in deze wet werd het in Nederland onder andere mogelijk om legaal te spelen op uitbetalende kansspelautomaten. In de Casino's en in de Horeca.

Keuring

In de wet is ondere andere opgenomen dat alle automaten vóór toelating gekeurd moeten worden door het IJkwezen (Deze naam veranderde later in NMI Certin) en KEMA. Daar wordt gekeken of de automaten voldoen aan allerlei eisen ten aanzien van een eerlijk spelverloop.
Daarnaast wordt er gekeken of kansspelautomaten voldoen aan allerlei eisen ter bescherming van de speler. Te noemen zijn het maximale verlies per uur, de maximum prijs per spel, de minimum speelduur per spel en de maximale prijs die mag vallen. Zie ook.
Ook flipperkasten en videomachines moeten worden gekeurd.

Vergunning

Alle bedrijven die zich bezig houden met de exploitatie van speelautomaten moeten over een vergunning beschikken en worden door Verispect (het voormalige IJkwezen) regelmatig gecontroleerd op naleving van de voorwaarden die in de vergunning zijn opgenomen.
Ook de automaten worden natuurlijk gecontroleerd. Gemiddeld wordt iedere in Nederland geplaatste automaat 1 keer in de 3 jaar steekproefsgewijs helemaal gecontroleerd.
De Horeca moet voldoen aan allerlei eisen voordat zij een automaat door een speelautomatenbedrijf mogen laten plaatsen.
Ook moet op alle in de Horeca geplaatste automaten duidelijk worden aangegeven door welk bedrijf de automaten geplaatst zijn.