015 214 31 41

Nizeing Speelautomaten

Verantwoord ondernemen

Alle ondernemers in de speelautomatenbranche die zijn aangesloten bij de VAN Speelautomaten Branche Organisatie hebben zich ten doel gesteld te streven naar verantwoord ondernemerschap.

Ondernemerscode

Hiertoe hebben zij allen de VAN Ondernemers-code ondertekend. In die code wordt uitgegaan van een aantal waarden ten opzichte van kwaliteit, integriteit, openheid en zorgvuldigheid. Daarnaast wordt een aantal normen gesteld met betrekking tot vergunningen, de geplaatste automaten, de verantwoording van omzetten, het milieu en het stimuleren van verantwoord kansspelgebruik.
Op naleving van de code wordt periodiek gecontroleerd door Lloyd's Register TCA.

Noot: Nadat de speelautomatenbranche in Nederland werd geconfronteerd met een belastingheffing op de OMZET (dus niet op de WINST) van maar liefst 29% (29 euro op iedere 100 euro bruto omzet) en bovendien het recht op aftrek van BTW-voorbelasting verloor op alle kosten en investeringen staat de VAN-Ondernemerscode in de ijskast. Dat wil zeggen dat er nog wel gewerkt wordt volgens de code maar dat er simpelweg geen geld meer is om het te laten controleren.
De wettelijk verplichte controles op automaten en vergunningen door Verispect (het voormalige IJkwezen) vinden uiteraard nog wel steeds plaats.